Sinh tố Xoài

H Cafe

Sinh tố Xoài

  • 36.000đ
  • 23
Menu liên quan
Bơ

35.000đ

Dâu

Dâu

39.000đ

Việt Quất

Việt Quất

36.000đ

Chanh dây

Chanh dây

36.000đ

Hcafe Detox

Hcafe Detox

40.000đ

Zalo
Hotline